חזרה לדף הבית מתן
 
 
Matan Online

 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Shani Taragin)
Class no.6 Dec .06, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Shani Taragin)
Class no.4 Nov.22, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Shani Taragin)
Class no.5 Nov.29, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Shani Taragin)
Class no.3 Nov.15, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Rabbi Menachem Leibtag)
Class no.3 Nov.1st, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (Code &Commentary) (Shani Taragin)
Class no.1 Oct.18, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Shani Taragin)
Class no` 24 June 21, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Shani Taragin)
Class no` 23 June 14, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Shani Taragin)
Class no` 22 June 7, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Shani Taragin)
May 24, The class is given as part of the Jerusalem Day seminar
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Tamar Vaysman)
Class no 21 May 10, 2017
 Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary (Shani Taragin)
Class no 20 May 3, 2017

next page -->


 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע