חזרה לדף הבית מתן
 
 
All Courses

"Kings, Prophets and Hurban" 
Dr. Yael Ziegler
Select Prophecies in the Book of Yirmiyahu (Jeremiah) 
Yosefa Wruble
Bamidbar: Interplay of Mikdash and Machaneh 
Shani Taragin
Between God and Humanity- Bereshit Rabbah  
Change of Course and Course of Change: Sefer B´Midbar 
Atara Snowbell
David: From the Wilderness to the Kingship 
Dr. Yael Ziegler
Decoding the Riddled Text of Esther 
Atara Snowbell
Ezra and Nechemiah: Revolution and Restoration 
Yosefa Wruble
Ezra-Nehemiah: Shivat Tzion´s Challenges and Triumphs 
Yael Leibowitz
From Adolescence to Maturity in Sefer B´Midbar 
Atara Snowbell
From King David to the Davidic Dynasty 
Dr. Yael Ziegler
King David: Unified Nation, Divided House 
Dr. Yael Ziegler
Kings And Prophets: Elijah, Elisha, and The Fall Of the house Of Ahab  
Dr. Yael Ziegler
Kings and Prophets:The Prophets and the Fall of the Two Kingdoms  
Dr. Yael Ziegler
Legal Evolution: Does Halacha Adapt To Modern Times? 
Nechama Barash
Parashat Hashavua - Atara Snowbell 
Atara Snowbell
Parshat HaShavua 
Rav Ari Kahn
Rabbanit Malke Bina´s Glimpse of the Parsha 
Malke Bina
Rabbanit Malke Bina´s Glimpse of the Parsha 
Malke Bina
Saul: The First King 
Dr. Yael Ziegler
Sefer Bamidbar: Nesiyot & Nisyonot, Travels and Travails  
Shani Taragin
Sefer Bereishit - The Book of Genesis - Man in Time and Space 
Shani Taragin
Sefer Bereishit – Yitzchak, Yaakov & Yosef 
Shani Taragin
Sefer Dvarim: The Last Lecture (code & commentary) 
Shani Taragin
Sh´mot: From Personhood to Peoplehood 
Shani Taragin
Shir HaShirim: For the Love of God 
Yosefa Wruble
Sifrei Vayikra and Bamidbar: Interplay of Mikdash and Machaneh 
Shani Taragin
The Book of Sh´Mot - From Mitzrayim to Mishkan; From Slavery to Servitude 
Shani Taragin
The Divided Kingdom and The Story of Elijah 
Dr. Yael Ziegler
The Journey to Canaan 
Atara Snowbell
Through The Looking Glass Of Midrash 
Nechama Barash
Topics in Contemporary Halakhic Issues 
Rav Ari Kahn
Trei Asar-The Twelve Prophets 
Yosefa Wruble
Victims, Warriors and Prophets: Biblical Women´s Role In Israel´s Self-Concept  
Yael Leibowitz
Weekly Wisdom From The Parasha  
Rabbi Alan Haber
- "משל למה הדבר דומה" עיונים בסוגיות במדרשי חז"ל 
יעל שלוסברג
מבט מבחוץ, מבט מבפנים - לימוד התורה דרך פרשיות השבוע 
ד"ר עדינה שטרנברג
"בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך" סיפורי מינוי והקדשה במקרא" 
ד"ר יסכה זימרן
"היינו כחוזרים אל חלום" - נביאי שיבת ציון, ממגילת הגאולה ועד לזכרונות נחמיה 
הלל מאלי
"וחיית בהם" פתרונות הלכתיים למצבי חיים מסובכים 
בתיה קראוס
"לא על הלחם לבדו..." 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
"לומדים ומסיירים בספר שמואל א´ - "מי ימלוך? 
Dr. Yael Ziegler
"פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה..." עיונים ספרותיים ורעיוניים בספר יהושעי 
חביבה שפטר
"שערי אורה" מאת רבי יוסף ג´יקטיליה - המשך 
הרב מרק קוזובסקי
אבות ואימהות בספר בראשית 
יעל שלוסברג
אל הפתוח: מסע אל הידידות והאהבה 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
אליהו - סנגורן של ישראל 
יעל שלוסברג
אלפיים של תוהו: עיון מחודש בי"א הפרקים הראשונים בספר בראשית 
אסנת ברוורמן שילה
ארץ ישראל בפרשת השבוע 
הרב מרק קוזובסקי
ארץ ישראל: "קדם", ארץ כנען, ארץ ישראל 
הרב מרק קוזובסקי
אֶת אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ ... 
אסנת ברוורמן שילה
בימים ההם אין מלך בישראל - עיון ספרותי בספר שופטים 
ד"ר אורית אבנרי
בריאות האשה במאה ה-21: טכנולוגיה וההלכה היהודית בריאות האשה במאה ה-21: טכנולוגיה וההלכה היהודית 
ירדנה קופ-יוסף ושני טרגין
דמויות נשים בראי המדרש 
יעל שלוסברג
דרך גבר בעלמה: מ"האישה אשר נתת עמדי" ועד "צדקה ממני" 
ד"ר אורית אבנרי
הדמות הנעלמת: כוחן של דמויות השוליים במקרא 
אילנה חדד
הנביאים הראשונים- סיפורים על מלאכים, אנשי א-להים ונביאים ביהושוע, שופטים, שמואל ומלאכים 
ד"ר עדינה שטרנברג
העדות, העד וקהילת העדות: אל העבר או אל העתיד? 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
הצצה לפרשה 
הרבנית מלכה בינה
הצצה לפרשה עם הרבנית מלכה בינה 
הרבנית מלכה בינה
התשוקה לאתיקה 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
חיים על בלימה: על אחריות האדם לקיום השברירי 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
חמש מגילות 
יהושע: מתורת סיני לתורת ארץ ישראל 
הרב מרק קוזובסקי
יוסף ואחיו - קריאה ועיון בספר בראשית 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
ימי מועד ואוהל מועד  
ד"ר עדינה שטרנברג
כי זה כל האדם: טכנולוגיה מתקדמת,שבת וקיום מצוות 
הרב אריאל הולנד
לראות את הקול - על הגלוי לעין ומעבר לו 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
מאבי האנושות לאבי האומה 
אסנת ברוורמן שילה
מגלות לגאולה ע"פ חומשים בראשית ושמות 
הרב מרק קוזובסקי
מוסר התורה מול מוסר האומות: עיונים בפירוש "דרך חיים" של המהר"ל על פרקי אבות, פרק ג´ 
הרב שמואל עוזיאל
מי אני? שאלה על זהות ואחריות בעולם הגלובלי 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
מן המיצר אל המרחב  
הרב דניאל יוסף אפשטיין
מעיר המקדש אל עולם המדרש – תמורות בעולם היהודי בין חורבן הבית ליצירת המשנה 
הלל מאלי
משהו נוסף לומר בשולחן שבת - ההפטרות וקשרן לפרשת השבוע 
ד"ר עדינה שטרנברג
מתקופת האבות ועד בית שני: בחינת סוגיות נבחרות על רקע הראליה המקראית 
אילנה חדד
סיפורו של החוק - סיפור נתינתם של חוקי התורה 
ד"ר עדינה שטרנברג
סיפורי אחים במקרא 
ד"ר יסכה זימרן
סיפורי לידה בתנ"ך 
ד"ר אורית אבנרי
סיפורים מקראיים אודות אבל 
חביבה שפטר
עולמם של תנאים - ב 
יעל שלוסברג
עיונים בספר במדבר 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר בראשית 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר דברים 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר ויקרא 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר מלכים ב´ 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר שמואל 
הרב מרדכי סבתו
עיונים בספר שמות 
הרב מרדכי סבתו
פנים אל פנים: פנים גלויות ופנים נסתרות בפרשה 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
פרשת השבוע – פנים חדשות 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
פרשת השבוע בראי החסידות 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
פרשת השבוע ומעבר לה 
הרב דניאל יוסף אפשטיין
פרשת השבוע מזווית אישית  
הרב דניאל יוסף אפשטיין
תורת הקבלה של הרמח"ל 
הרב מרק קוזובסקי
תכנית אלול תשע´´ה 


 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע