חזרה לדף הבית מתן
 
 
Daf Yomi

 

Rabbi Meir would say: Whoever studies Torah for Torah's sake alone, merits many things; not only that, but [the creation of] the entire world is worthwhile for him alone. He is called friend, beloved, lover of God, lover of humanity, bringing happiness to God and of humanity. The Torah clothes him in humility and awe... granting him sovereignty and dominion, and uplifts him above all creations. (Avoth 6:1)


Study of the Babylonian Talmud in the daily Daf HaYomi (page of the day) format was established by Rabbi Meir Shapira at the Agudat Yisrael Conference in 1923. The entire Babylonian Talmud is completed in seven and a half year cycles, and the current, 13th cycle, began in 2012.

Matan offers a daily Daf Yomi course to all students and the general public.  Students and graduates of our Advanced Talmud Program teach the course alongside several of Matan's rabbinic staff.

Participation in the course demands dedication and perseverance. However, the reward is in the effort!  Students connect with Jews across the world today, and with generations past, who have devoted great energy to studying the Talmud through the Daf Yomi.

"דרך לימוד התורה היא דרך חיים. התלמוד הוא דוגמא קלאסית לכך: אין הוא ספר משפטים: הוא דרך חיים. לכן הוא ממלא את רוח האדם... ולכן, למרבה הפליאה של רבים, אנשים היום מוכנים להקדיש את חייהם רק ללימוד תורה... זו דרך חיים, זו תורת חיים."
(דברי השופט י. אנגלרד, מחקרי משפט יח)

"The path of Torah study is the path of life.  The Talmud is a classic example of this principle: it is not a book of laws but a book of life.  It nourishes man's spirit... and therefore, to the great surprise of many, people are ready to dedicate their lives only  to Torah study ... it is a path of life, the living Torah." (Judge Y. Englerad, Mekherei Mishpat, 18)

The Daf Yomi course takes place Sunday to Thursday, from 8:10 to 9 am, at Matan (30 Rashbag Street, Jerusalem).

Prior training in Talmud study is not necessary.

For details please call: 02-594-4555

 

 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע