חזרה לדף הבית מתן
 
 
Tzerufim

"יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ..."
(בבלי ברכות,נה,א)

 Tzerufim

You are invited to participate in a year of learning Tanakh, Chassidut and Jewish Thought.

We will be re-reading the Book of Books one to two days a week, examining the Tanakh - in its literal meaning, in the Midrash and according to the commentaries. 

Classes in Chassidut and Jewish Thought are dedicated to studying fundamental sugyot which are essential for reflecting on Judaism, through the medium of Chassidic and philosophical writings.

It is possible to combine this program of study with the study of Talmud and Halakha in the Petichta and Metivta programs.

 

We welcome students/graduates with a B.A. who want to grow and develop in the Beit Midrash  

 

 

 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע