חזרה לדף הבית מתן
 
 
Family Law: Topics in Tannaitic Literature - Class No. 28, June 10, 12

The class open for Registration
login / for Membership Registration


Matan classes this week are dedicated in memory of LAWRENCE GOCHBERG z"l אברהם אליעזר בן משה




 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע