חזרה לדף הבית מתן
 
 
"Kings, Prophets and Hurban"
Dr. Yael Ziegler
Class no 17 March 8, 2017
1:07:13The class is dedicated in memory of my Reuven ben Eliahu Shoham z"l. 50 years. Susan Goldstein
 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע