חזרה לדף הבית מתן
 
 
Pesach: Pathway to Prayer
Shani Taragin
Pre- Pesach at Matan, March, 29
1:10:00In loving memory of our grandmothers: Cissie Katz,Helen Davidovics,Selma Blitzstein, סימא יהןדית בת יצחק מאיר, צביה בת דב בער, שלימא בת דוב בער
 
MATAN, 30 Rashbag Street, Jerusalem 9108001, ISRAEL Phone: 972-2-5944555, Fax 972-2-5944564, E-Mail: info@matan.org.il
 
Matan © All rights reserved

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע