חזרה לדף הבית מתן
         
 

 

 

 

 

 

שעורים ירושלים

יום א
גמרא - מסכת גיטין פרק שביעי-הרב יצחק בזק
בין השעות 08:40- 10:20

שלמה המלך: מבניית המקדש לפילוג הממלכה -יעל שלוסברג
בין השעות 09:00 -10:10

´כציפורים עפות´ - עיונים בנבואת ישעיהו -הלל מאלי
בין השעות 10:20-11:30

פיוט ופרשה-ד"ר אביגיל ראק
בין השעות 13:00-11:50


יום ב
´מפגשבוע´ עם פרשנים - אבן כספי רלב`ג ותלמידי רש`י-רבקה בש
בין השעות 10:15-09:00

מתן תורתנו: "ותקוות רשעים תאבד":-ד"ר בריינה יוכבד לוי
בין השעות 11:40-09:00

שיבת ציון – האנשים והנביאים-עדינה שטרנברג
בין השעות 11:40-10:30

השפעת הטכנולוגיה והמודרנה על ההלכה-בתיה קראוס
בין השעות 13:15-12:00

עיון בסוגיות יסוד של התפתחות התורה שבעל פה-עדינה שטרנברג
בין השעות 14:45-13:30


יום ג
קריאה בכתבים הפילוסופיים של עמנואל לוינס: ´הזמן והאחר´ ו ´כוליות ואין סוף´-הרב דניאל יוסף אפשטיין
בין השעות 10:10-09:00

גמרא - מסכת בבא מציעא פרק שלישי-הרב יצחק בזק
בין השעות 10:20-08:40

דמיון, תשוקה ומציאות-הרב דניאל יוסף אפשטיין
בין השעות 11:30-10:20

הדהוד ספרותי בתנ`ך - עיונים בסיפורים מקבילים במקרא -אילנה חדד
בין השעות 11:40-10:30

´קוים של יושר´ | הרב קוק על אמונה, מחויבות וחופש-רבקה יעקובוב
בין השעות 13:00-11:45

עיונים בספר מלכים -הרב ד"ר מרדכי סבתו
בין השעות 13:00-11:45

תורת הקבלה של הרמח`ל -הרב מרק קוזבסקי
בין השעות 17:25-16:00

שיטות לימוד באגדות הש"ס -הרב מרק קוזבסקי
בין השעות 19:00-17:45

קשר משפחתי-הרב מרק קוזבסקי
בין השעות 20:30-19:15

פרשת שבוע: פרוש חדש-ישן כתיבה ומדיטציה-אביגיל אנטמן ואילת וידר כהן
בין השעות 21:00-19:30


יום ד
צורבא דרבנן לנשים-שרה בוימל
בין השעות 09:00– 09:40

אַדְּרַבָּא סיפורי מעשיות ותורתו של ר´ נחמן מברסלב-רבקה יעקובוב
בין השעות 10:10-09:00

לומדים ומסיירים | תהילה לדוד: תפילה, שירה וירושלים בספר תהילים-שולי מישקין, חביבה שפטר ויעל ציגלר
בין השעות 11:40-10:30

המקרא, באספקלריית צרכי היום-יום: המזונות, הלבושים והמגורים -הרב דניאל יוסף אפשטיין
בין השעות 13:00-11:50

שיעור במסכת כתובות-חנה דרייפוס
בין השעות 13:00-15:00

סיפורי האגדה בקריאה פסיכואנליטית-ד"ר יהודה פרנקל
בין השעות 19:15-20:30


יום ה
פרשת השבוע באור המדרש-בת שבע סמט
בין השעות 10:15-09:00

התפילה והברכה אצל הרב אשכנזי (מניטו)-הרב שמואל עוזיאל
בין השעות 11:30-10:30

מחשבת התפילה בעת החדשה-הרב שמואל עוזיאל
בין השעות 12:55-11:40 
   
         
   
   
         
   
מתן, משרד ראשי, רח' רשב"ג 30, ירושלים 9108001 טל': 02-5944555 פקס: 02-5944564 דוא''ל: info@matan.org.il
   
   
כל הזכויות ליצירה שמורות למתן ©

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת שבוע