שאלה
ד"ר עדינה שטרנברג
בדברים הבאים נדון בשאלת ההשתתפות בריקודי מחול שיונקים ומושפעים מתרבות המזרח. ישנם סוגי מחול שמקורם במזרח הרחוק, בתוך תרבות אלילית, הכוללים בתוכם “אנרגיות רוחניות”, ולעתים אף נעזרות באמצעים אסתטיים אליליים, כגון פסלי בודהה ואחרים. לאשה הדתיה, המחוברת לצד הרוחני שבה, ושחפצה בריקוד כביטוי לנפש,...
כסלו תשפ"ב
הרבנית שהם בלפר
תמוז תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
סיון תשפ"א
שאלה
בת שבע סמט
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית חניטל אופן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית ד"ר אילת סג"ל
אדר תשפ"א
שאלה
נורית רוקח
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית מלי שטריגלר
שבט תשפ"א
שאלה
הרבנית רחל וינשטיין
טבת תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
חשוון תשפ"א
שאלה
הצג עוד