זכורות באהבה

חנה בלינסון ז"ל

מורה ומתוות דרך

יהודית קאופמן הורוויץ ז"ל

ממייסדות מתן וחברה בוועד המנהל

מישלין טרבס ז"ל

ממקימות מתן ויד רחל וחברה בוועד המנהל

רחל איסרוב ז"ל

מייסדת "חוג ידידי מתן" וחברה בוועד המנהל