שאלה
הרבנית שהם בלפר
מצוות ציצית מלמדת על האווירה והקשר בין ה’ נותן התורה והמצוות, ובין ישראל שלומדים את התורה ומקיימים את המצוות. הקשר הוא קשר ייצרני שבו אין צד פאסיבי, ואין צד סביל, כך מצוות הציצית – היא מצווה פעילה וייצרנית. אבל נשים אינן פועלות במצוות ציצית,...
תמוז תשפ"א
הרבנית שורלה רוזן
סיון תשפ"א
שאלה
בת שבע סמט
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית דבי צימרמן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית חניטל אופן
ניסן תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית ד"ר אילת סג"ל
אדר תשפ"א
שאלה
נורית רוקח
אדר תשפ"א
שאלה
הרבנית מלי שטריגלר
שבט תשפ"א
שאלה
הרבנית רחל וינשטיין
טבת תשפ"א
שאלה
הרבנית שורלה רוזן
חשוון תשפ"א
שאלה
הצג עוד