לוח תאריכים שנתי

לוח תאריכים שנתי | שנה”ל תש”פ

דינר לציון 30 שנה למתן

 

י”ח בתשרי תש”פ              

17.10.19

פתיחת שנת הלימודים

 

כ”ח בתשרי תש”פ

27.10.19

חופשת חנוכה

 

כ”ו בכסלו – ב’ בטבת תש”פ

24-30.12.19

חזרה ללימודים

 

ג’ בטבת תש”פ

31.12.19

סיום הש”ס לנשים

 

ח’ בטבת תש”פ

5.1.20

סוף סמסטר א’

 

י”ח בשבט תש”פ

13.2.20

חופשת סמסטר

 

כ”א – כ”ד בשבט תש”פ

16-20.2.20

פתיחת סמסטר ב’

 

כ”ח בשבט תש”פ

23.2.20

חופשת פורים

 

י”ד – ט”ו באדר תש”פ

10-11.3.20

יום אחרון ללימודים לפני פסח

 

 

ירושלים – א’ בניסן תש”פ

רעננה –  ז’ בניסן תש”פ

26.3.20

1.4.20

חזרה ללימודים

 

כ”ה בניסן תש”פ

19.4.20

יום העצמאות

 

ה’ באייר תש”פ

29.4.20

חופשת שבועות

 

ה’ בסיוון תש”פ

28.5.20

חזרה ללימודים

 

ח’ בסיוון תש”פ

31.5.20

סיום שנת הלימודים

 

כ”ו בסיוון תש”פ

18.6.20