לוח תאריכים שנתי

לוח תאריכים לשנת הלימודים תשפ"ד

תוכנית אלול
י"ז-כ"ז באלול תשפ"ג
3-13.9.23
לימוד בין כסה לעשור
ד' – ה' בתשרי תשפ"ד
19-20.9.23
הושענא רבה – ערב עיון
כ' בתשרי תשפ"ד
5.10.23
פתיחת שנת הלימודים
ל' בתשרי תשפ"ד
15.10.23
חופשת חנוכה
כ"ז בכסלו -ב' בטבת תשפ"ד
10-14.12.23
חזרה ללימודים
ה' בטבת תשפ"ד
17.12.23
סוף סמסטר א’
כ"ב בשבט תשפ"ד
1.2.24
חופשת סמסטר
כ"ה בשבט- ו' באדר א' תשפ"ד
4-15.2.24
פתיחת סמסטר ב’
ט' באדר א' תשפ"ד
18.2.24
בחירות עירוניות
י"ח באדר א' תשפ"ד
27.2.24
חופשת פורים
י"ד- ט"ו באדר ב' תשפ"ד
24-25.3.24
חזרה ללימודים
ט"ז באדר ב' תשפ"ד
26.3.24
ימי עיון לקראת חג הפסח - השרון
כ"ט באדר ב' וא' בניסן תשפ"ד
8,9.4.24
יום אחרון ללימודים לפני פסח
א' בניסן תשפ"ד
9.4.24
ימי עיון לקראת חג הפסח - ירושלים
ב' בניסן תשפ"ד
10.4.24
חזרה ללימודים
כ"ג בניסן תשפ"ד
1.5.24
יום העצמאות
ו' באייר תשפ"ד
14.5.24
חופשת שבועות
ה'-ז' בסיוון תשפ"ד
11-13.6.24
חזרה ללימודים
י’ בסיוון תשפ”ד
16.6.24
סיום שנת הלימודים
י"ד בסיוון תשפ"ד
20.6.24