לוח תאריכים שנתי

לוח תאריכים שנתי | שנה”ל תשפ”א

פתיחת שנת הלימודים

 

ל’ בתשרי תשפ”א 18.10.20
חופשת חנוכה

 

כ”ז בכסלו – ב’ בטבת תשפ”א  12-17.12.20
חזרה ללימודים

 

ה’ בטבת תשפ”א 20.12.20
סוף סמסטר א’

 

כ”ב בשבט תשפ”א 4.2.21
חופשת סמסטר

 

כ”א – כ”ד בשבט תש”פ 7-11.2.21
פתיחת סמסטר ב’

 

ב’ באדר תשפ”א 14.2.21
חופשת פורים

 

י”ג – ט”ז באדר תשפ”א 25-28.2.21
יום אחרון ללימודים לפני פסח

 

כ”ז באדר תשפ”א 11.3.21
חזרה ללימודים

 

כ”ג בניסן תשפ”א 5.4.21
יום העצמאות

 

ג’ באייר תשפ”א 15.4.21
חופשת שבועות

 

ה’-ו’ בסיוון תשפ”א 16-17.5.21
חזרה ללימודים

 

ז’ בסיוון תשפ”א 18.5.21
סיום שנת הלימודים

 

ז’ בתמוז תשפ”א 17.6.21