לוח תאריכים שנתי

לוח תאריכים שנתי | שנה"ל תשע"ט

תכנית אלול ירושלים ט"ו – כ"ו באלול תשע"ח 26.8-6.9.18
רעננה כ"ב – כ"ה באלול תשע"ח 2-5.9.18
ערב עיון אלול באנגלית רעננה כ"ד באלול תשע"ח 4.9.18
ערב סליחות לנשים רעננה ג' בתשרי תשע"ט 12.9.18
ערב עיון בין כסה לעשור רעננה ז' בתשרי תשע"ט 16.9.18
ימי עיון בין כסה לעשור ירושלים ז' – ח' בתשרי תשע"ט 16-17.9.18
הושענא רבה – ערב עיון כ' בתשרי תשע"ט (מוצ"ש) 29.9.18
פתיחת שנת הלימודים כ"ח בתשרי תשע"ט 7.10.18
חופשת חנוכה כ"ו בכסלו – ב' בטבת תשע"ט 4-10.12.18
סוף סמסטר א' ב' באדר א' תשע"ט 7.2.19
חופשת סמסטר ה' – ט' באדר א' תשע"ט 10-14.2.19
פתיחת סמסטר ב' י"ב באדר א' תשע"ט 17.2.19
חופשת פורים ירושלים י"ד באדר ב' תשע"ט 21.3.19
יום אחרון ללימודים לפני פסח ירושלים כ"ח באדר ב' תשע"ט 4.4.19
רעננה ה' בניסן תשע"ט 10.4.19
חזרה ללימודים מחופשת פסח כ"ד בניסן תשע"ט 29.4.19
יום העצמאות ד' באייר תשע"ט 9.5.19
חופשת שבועות ו'-ז' בסיון תשע"ט 9-10.6.19
סיום שנת הלימודים י"ז בסיון תשע"ט 20.6.19