לוח תאריכים שנתי

 

לוח תאריכים לשנת הלימודים תשפ”ב

 

פתיחת שנת הלימודים

 

ד’ בחשוון תשפ”ב 10.10.21
 

חופשת חנוכה

 

 

כ”ו בכסלו – ב’ בטבת תשפ”ב

 

30.11-6.12.21

 

חזרה ללימודים

 

 

ג’ בטבת תשפ”ב

 

7.12.21

 

סוף סמסטר א’

 

 

כ”ה בשבט תשפ”ב

 

27.1.22

 

חופשת סמסטר

 

 

כ”ח בשבט-ט’ באדר א’ תשפ”ב

 

30.1-10.2.22

 

פתיחת סמסטר ב’

 

 

י”ב באדר א’ תשפ”ב

 

 

13.2.22

 

 

חופשת פורים

 

 

י”ג – י”ד באדר ב’ תשפ”ב

 

16-17.3.22

 

יום אחרון ללימודים לפני פסח

 

 

כ”ח באדר ב’ תשפ”ב

 

31.3.22

 

יום עיון לקראת פסח בעברית

 

 

ב’ בניסן תשפ”ב

 

 

3.4.22

 

 

יום עיון לקראת פסח באנגלית

 

 

ג’ בניסן תשפ”ב

 

 

4.4.22

 

 

חזרה ללימודים

 

 

כ”ד בניסן תשפ”ב

 

25.4.22

 

יום העצמאות

 

 

ד’ באייר תשפ”ב

 

5.5.22

 

חופשת שבועות

 

 

ו’-ז’ בסיוון תשפ”ב

 

5-6.6.22

 

חזרה ללימודים

 

 

ח’ בסיוון תשפ”ב

 

7.6.22

 

סיום שנת הלימודים

 

 

י”ז בסיוון תשפ”ב

 

16.6.22