לוח תאריכים שנתי

לוח תאריכים לשנת הלימודים תשפ"ג

פתיחת שנת הלימודים
כ"ח בתשרי תשפ"ג
23.10.22
בחירות – אין לימודים
ז' בחשון תשפ"ג
1.11.22
חופשת חנוכה
כ”ו בכסלו – ב’ בטבת תשפ”ג
20-26.12.22
חזרה ללימודים
ג’ בטבת תשפ”ג
27.12.22
סוף סמסטר א’
י”א בשבט תשפ”ג
2.2.23
חופשת סמסטר
י”ד בשבט-י”ח בשבט תשפ”ג
5-9.2.23
פתיחת סמסטר ב’
כ”א בשבט תשפ”ג
12.2.23
חופשת פורים
י”ג – ט”ו באדר תשפ”ג
6-8.3.23
חזרה ללימודים
ט”ז באדר תשפ”ג
9.3.23
ערב עיון לקראת פסח - השרון
כ"ט באדר תשפ"ג
22.3.23
יום אחרון ללימודים לפני פסח
א’ בניסן תשפ”ג
23.3.23
יום עיון לקראת פסח בעברית - ירושלים
ד’ בניסן תשפ”ג
26.3.23
ערב עיון לקראת פסח באנגלית - ירושלים
ד’ בניסן תשפ”ג
26.3.23
חזרה ללימודים
כ”ה בניסן תשפ”ג
16.4.23
יום העצמאות
ה’ באייר תשפ”ג
26.4.23
חופשת שבועות
ה’ בסיון תשפ”ג
25.5.23
חזרה ללימודים
ח’ בסיוון תשפ”ג
28.5.23
סיום שנת הלימודים
כ”ו בסיוון תשפ”ג
15.6.23