לוח תאריכים שנתי

 

פתיחת שנת הלימודים

 

 

ל’ בתשרי תשפ”א

 

18.10.20

 

חופשת חנוכה

 

 

כ”ז בכסלו – ב’ בטבת תשפ”א

 

12-17.12.20

 

חזרה ללימודים

 

 

ה’ בטבת תשפ”א

 

20.12.20

 

סוף סמסטר א’

 

 

כ”ב בשבט תשפ”א

 

4.2.21

 

חופשת סמסטר

 

 

כ”ה-כ”ט בשבט תשפ”א

 

7-11.2.21

 

פתיחת סמסטר ב’

 

 

ב’ באדר תשפ”א

 

 

14.2.21

 

 

יום עיון פורים

 

 

י”א באדר תשפ”א

 

 

23.2.21

 

 

חופשת פורים

 

 

י”ג – ט”ז באדר תשפ”א

 

25-28.2.21

 

יום אחרון ללימודים לפני פסח

 

 

כ”ז באדר תשפ”א

 

11.3.21

 

ערב לימוד לכבוד פסח באנגלית

 

 

א’ בניסן תשפ”א

 

 

14.3.21

 

 

בוקר עיון לכבוד פסח באנגלית

 

 

ב’ בניסן תשפ”א

 

 

15.3.21

 

 

ערב עיון לכבוד פסח בעברית

 

 

ב’ בניסן תשפ”א

 

 

15.3.21

 

 

חזרה ללימודים

 

 

כ”ג בניסן תשפ”א

 

5.4.21

 

יום העצמאות

 

 

ג’ באייר תשפ”א

 

15.4.21

 

חופשת שבועות

 

 

ה’-ז’ בסיוון תשפ”א

 

16-18.5.21

 

חזרה ללימודים

 

 

ח’ בסיוון תשפ”א

 

19.5.21

 

סיום שנת הלימודים

 

 

ז’ בתמוז תשפ”א

 

17.6.21