לוח תאריכים שנתי

 

לוח תאריכים לשנת הלימודים תשפ”ג

 

פתיחת שנת הלימודים

 

בחירות – אין לימודים

כ”ח בתשרי תשפ”ג

 

ז’ בחשון תשפ”ג

23.10.22

 

1.11.22

חופשת חנוכה

 

כ”ו בכסלו – ב’ בטבת תשפ”ג 20-26.12.22
חזרה ללימודים

 

ג’ בטבת תשפ”ג 27.12.22
סוף סמסטר א’

 

י”א בשבט תשפ”ג 2.2.23
חופשת סמסטר

 

י”ד בשבט-י”ח בשבט תשפ”ג 5-9.2.23
פתיחת סמסטר ב’

 

כ”א בשבט תשפ”ג 12.2.23
חופשת פורים

 

חזרה ללימודים

י”ג – ט”ו באדר תשפ”ג

 

ט”ז באדר תשפ”ג

6-8.3.23

 

9.3.23

יום אחרון ללימודים לפני פסח

 

א’ בניסן תשפ”ג 23.3.23
יום עיון לקראת פסח בעברית

 

ד’ בניסן תשפ”ג 26.3.23
יום עיון לקראת פסח באנגלית

 

ה’ בניסן תשפ”ג 27.3.23
 

חזרה ללימודים

 

כ”ה בניסן תשפ”ג

 

16.4.23

 

יום העצמאות

 

ה’ באייר תשפ”ג

 

26.4.23

 

חופשת שבועות

 

ה’ בסיון תשפ”ג

 

25.5.23

 

חזרה ללימודים

 

ח’ בסיוון תשפ”ג

 

28.5.23

 

סיום שנת הלימודים

 

כ”ו בסיוון תשפ”ג

 

15.6.23