נהלי הרשמה

מדיניות ביטול הרשמה לשיעור
ביטול הרשמה לשיעור יתבצע באמצעות בקשה בכתב בלבד, בציון תאריך הפסקת הלימודים, מספר השיעורים שנלמדו וסיבת הביטול.
• עבור ביטול שיבוצע עד שבועיים לפני תחילת הלימודים – ייגבו דמי רישום בסך 100 ש”ח.
• עבור ביטול שיבוצע עד חודש לאחר תחילת הלימודים – יינתן החזר של 80% מהתשלום.
• עבור ביטול שיבוצע עד חודשיים לאחר תחילת הלימודים – יינתן החזר של 50% מהתשלום.
• עבור ביטול שיבוצע לאחר חודשיים מתחילת הלימודים – לא יינתן החזר.
• ביטול קורסי טיולים: עבור ביטול שיבוצע עד שבועיים לפני תחילת הלימודים ייגבו דמי רישום בסך 100 ש”ח. לאחר מכן לא יינתנו החזרים.