חוג ידידי מתן ירושלים תשפ”ה

הצטרפו לחוג ידידי מתן | ירושלים

החוג הינו יוזמה של תלמידות מתן המעוניינות ליצור קבוצה שתעזור למתן להמשיך להגדיל תורה בארץ ובעולם

מסלולים להצטרפות:  

חבר זהב העלות השנתית להיות חבר זהב בחוג ידידי מתן | ירושלים הינה 10,000 ₪

התשלום מחולק כך:

5,400 ₪ – שכר לימוד לכל שיעורי מתן

4,600 ₪ – תרומה למתן

חבר כבוד העלות השנתית להיות חבר כבוד בחוג ידידי מתן | ירושלים הינה 7,200 ₪

התשלום מחולק כך:

4,000 ₪ – שכר לימוד עבור השתתפות ב- 5 קורסים שנתיים

3,200 ₪ – תרומה למתן

חבר – העלות השנתית להיות חבר בחוג ידידי מתן | ירושלים הינה 5,400 ₪

התשלום מחולק כך:

2,400 ₪ – שכר לימוד עבור השתתפות ב- 3 קורסים שנתיים

3,000 ₪ – תרומה למתן

או

5,400 ₪ – שכר לימוד לכל שיעורי מתן

ידיד  העלות השנתית להיות ידיד בחוג ידידי מתן | ירושלים הינה 3,600 ₪

התשלום מחולק כך:

1,200 ₪ שכר לימוד עבור השתתפות בקורס שנתי אחד

2,400 ₪  תרומה למתן

 

לבירורים נוספים:

friends@matan.org.il | 02-5944555 | לינק להרשמה