כל הפוסטים

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת

ניסן תשפ"א

שאלות נפוצות לערב פסח שחל בשבת

מה מומלץ לאכול כדי לצאת ידי ברכת המוציא בערב פסח שחל להיות בשבת?

 

ברוך השם, התופעה של ערב פסח שחל להיות בשבת איננה תדירה, וטוב שכך, משום שהשילוב בין השניים אינו פשוט. בשל נדירות התופעה קשה גם לזכור את ההתנהלות לקראת החג. על כן קיבצנו כאן קיצור של הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת.

יום חמישי: תענית בכורים

תענית בכורים הוקדם ליום חמישי (או”ח סי’ תע, ב).

חמישי בלילה (אור ליום שישי) – בדיקת חמץ

בדיקת חמץ מתבצעת כמו בכל שנה, אלא שזמנה מוקדם בלילה אחד, לעת ערב של יום חמישי. לפני בדיקת חמץ מברכים “על ביעור חמץ”, ומכוונים לביעור עצמו שמתבצע ביום שישי בבוקר, ולהיפטרות מכל חמץ שנשאר עד בוקר יום השבת באופן שמותר בשבת. אחרי בדיקת חמץ אומרים את נוסח “כל חמירא וחמיעא” ומבטלים את החמץ שאינו ידוע ושלא נמצא. חשוב בשלב זה לאסוף את כל החמץ שנותר למקום אחד ברור.

יום שישי (ערב שבת) – ביעור חמץ

זמן ביעור חמץ הוא ביום שישי לפני השעה הזמנית החמישית, כדי לבצע את ההלכה באופן דומה לשנים אחרות (שו”ע או”ח תמד, ב). הואיל ועדיין לא חל איסור חמץ, ומותר לאכול חמץ ולשמרו בבית, אין אומרים “כל חמירא” אחרי ביעור חמץ (מ”ב תמד, י). מותר להכשיר כלים לכל אורך יום שישי.

שבת

ברכת המוציא – מצה או חלה?

בשורה התחתונה, על בסיס שיקולים שונים, רבים נוהגים לאכול חלה בליל שבת ובבוקר יום השבת. אפשרות נוספת היא מצה עשירה; אבל בשל ספקות הלכתיים שונים בנוגע למעמד המצה העשירה יש נוהגים לא לאכול מצה עשירה בערב פסח. האפשרויות השונות מוצגות להלן בהרחבה.

סעודת יום שבת

ביום השבת אסור לאכול חמץ ומאכלים אחרים שאינם נאכלים בפסח (כולל קטניות או מצה עשירה לפי המנהג של כל בית אב) מהשעה הזמנית הרביעית (“סוף זמן אכילת חמץ”). אחרי אכילת חמץ בבוקר יום שבת יש לנקות את הפה מחמץ (בעזרת אוכל או שתיה, או צחצוח שיניים למי שנוהג לצחצח שיניים בשבת).

הערה: יש פוסקים שמתירים אכילת מצה עשירה עד חצות היום, או עד תחילת השעה העשירית (שו”ת נודע ביהודה, מהדורה קמא, או”ח כ”א).

היפטרות מחמץ שנותר בשבת

אם נשאר חמץ בשבת בבוקר, יש להשליכו לאסלה ולהוריד את המים לפני השעה החמישית (מ”ב תמ”ד, כא), והשלכה זו היא ביעור חמץ. אחרי כן יש לומר את נוסח “כל חמירא”, שמבטל את החמץ שנותר ברשות כל האדם, בין שיודע על קיומו ובין שאינו יודע.

סעודה שלישית

לפי המנהג סעודה שלישית בדרך כלל נאכלת אחרי תפילת מנחה. מי שנוהג לאכול מצה עשירה או מיני מזונות (להלן נרחיב על בישול עם קמח מצה) צריך לסיים לפני השעה הזמנית העשירית כדי שיהיה לו תיאבון לאכילת המצה בליל הסדר. הרמ”א מוסיף שמי שאינו אוכל מצה עשירה בשלב זה ביום, יכול לצאת ידי סעודה שלישית באכילת פרי, דג, או בשר. על אף שאת אלה מותר לאכול אחרי השעה העשירית, יש להמעיט באכילה כדי לוודא שהמצה תיאכל בתיאבון בליל הסדר.

(יש נוהגים לאכול סעודה שניה ושלישית עם חלה לפני סוף זמן אכילת חמץ, על פי דעת תוספות שקבעו שאפשר לאכול סעודה שלישית בשבת בכל שעה [ביאור הגר”א]. לפי דעת רוב פוסקים זמן סעודה שלישית הוא אחרי מנחה, ולכן אין טעם למהר ולאכול שתי סעודות בבוקר יום השבת. מי שאינו נוהג כך, וודאי אינו צריך לחשוש לנהוג כך).

צאת שבת

עם צאת השבת יש לומר “ותודיענו” בתפילת ערבית או “ברוך המבדיל בין קודש לקודש”, ולהדליק נרות חג. רק אחרי כן אפשר להכין מה שצריך לחג. ההבדלה נאמרת במסגרת קידוש.

חשוב לזכור!

 • יש להדליק יחד עם נרות שבת ביום שישי נר שיבער למעלה מ-25 שעות, כדי להעביר אש לצורך הדלקת נר של יום טוב עם צאת השבת.
 • יש להכין את כל המאכלים שנדרשים לליל הסדר ולצלחת הסדר לפני שבת. אסור להכינם בשבת, וחלקם אסור להכין אף ביום טוב.
 • כל פעולת הכנה לפסח אסורה בשבת. אם יש צורך להכשיר או לצחצח כלים לקראת ליל הסדר יש לעשות כן לפני שבת:

 

  1. את הזרוע יש לבשל לפני שבת, הואיל והיא אינה נאכלת בליל הסדר. אם מבשלים את הזרוע בחג עצמו, חייבים לאכול אותו במהלך היום (מ”ב תעג, לג).
  2. מלאכת הטחינה אסורה גם בחג: לכן חרוסת וחזרת, שהכנתם דורשת כתישה, אסורים להכנה ביום טוב. בדיעבד אפשר לטחון אותם בשינוי ביום טוב. מותר לערבב את הרכיבים השונים (המוכנים מבעוד יום) כדי להכין חרוסת (רמ”א או”ח תקד, א).
  3. מרור וכרפס: כדאי לשטוף ולבדוק שאין חרקים במרור ובכרפס לפני שבת, אבל מותר לעשות כן ביום טוב.
  4. מי מלח: עדיף להכין את מי המלח לפני שבת; עם זאת מותר להכינם ביום טוב כל עוד עושים כן בכמויות קטנות ובשיעור שלא יעלה על 2/3 מלח, 1/3 מים (או”ח שכא, א).

גרסה להדפסה

הרבנית דבי צימרמן

דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.