//'; }"> חזרה לתכניות בית המדרש

כִּתְבוּנִי

תוכנית עמיתות לכתיבת ספרים תורניים

שלחה להם אסתר לחכמים: “כתבוני לדורות” (מגילה ז’ ע”א)

תוכנית כתבוני נוסדה ע”י מתן במטרה להגדיל את מספר הספרים התורניים ברמה גבוהה הנכתבים על ידי נשים, וכדי לאפשר לכותבות להקדיש את הזמן הנדרש להשלמת ספר.

 

 

המשך לקרוא

מערכת התכנית

העמיתות הנבחרות של המחזור הראשון תשפ"ג

ד”ר שפרה אסולין תכתוב על שיר השירים בספר הזוהר. לשפרה דוקטורט במחשבת ישראל, והיא מרצה במכללת שלם. היא חוקרת בכירה בתחום לימודי הקבלה, ומחברת מחקרים חדשניים בתחום.

‘הגידה לי שאהבה נפשי’ – פשט, רמז דרש וסוד בפירוש הזוהר לשיר השירים זוהר שיר השירים – מהדורה מוערת עם עיונים פרשניים ספר הזוהר, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית, חתום וסגור בפני רוב ציבור הלומדים. שפתו הארמית, התמונות, הסמלים והתכנים צופני סוד ואינם נגישים ופתוחים. הספר שלפנינו מציע עיון ‘על הסדר’ בזוהר שיר השירים באמצעות מהדורה מתורגמת ומוערת של דרשות הזוהר הכוללת פרשנות בסיסית והפניות למקורות ומקבילות, מן הצד האחד, ומן הצד השני עיונים רחבים יותר מסוגים שונים – מבואות נושאיים, העמקה תכנית, עיון למדני, ניתוח ספרותי, דיונים משווים, ומבט קיומי ויוצר בעקבותיו. מהדורה זו תנגיש את הטקסט הזוהרי ותאפשר ללומדים עצמאיים לעיין בו באופן מסודר תוך העמדת הקריאה האישית שלהם בטקסט מחד וקריאה במגוון העיונים הפרשניים מאידך.

ד”ר שרון גלפר-גרוסמן תכתוב על הלכה ורפואה מונעת. שרון היא אונקולוגית קרינה בוגרת אוניברסיטת הרווארד, ובוגרת תכנית ‘המורות להלכה’ של מתן, ושל תכניות בית מדרש נוספות במתן.

רפואה מונעת בראי ההלכה הספר יעסוק בגישה ההלכתית לרפואה מונעת באופן כללי, עם תשומת לב מיוחדת לסוגיות עכשוויות וטיפולים חדשניים, תוך התחקות אחר ההתפתחות נקודת המבט ההלכתית מן המקורות ועד לפסיקת ההלכה בזמננו.

ד”ר מרים ויטמן תכתוב על ספר דברי הימים. למרים דוקטורט ביהדות זמננו. היא בוגרת מתן ועסקה בהנחיית מורים ברחבי הארץ דרך משרד החינוך.

סוגיות בספר דברי הימים ספר דברי הימים הינו אחד הספרים העלומים בתנ”ך, שכן חלקים רבים מתוכו חוזרים לכאורה על ספרים אחרים, וחלקים אחרים בו, ובעיקר פרקי היחס, נראים טכניים ובלתי מובנים. הספר ‘סוגיות בספר דברי הימים’ נועד לענות על צורך ב’פתיחת’ ספר דברי הימים בפני הציבור הרחב. הוא ישלב עיונים פרשניים עם ניתוח טקסטואלי בכלים ספרותיים, ויעניק תמונה על מהות ספר דברי הימים, ייחודו, תכניו, והערכים הגלומים בו. הספר לא יהיה פירוש רציף לדברי הימים, אלא יעסוק בסוגיות מהותיות מתוכו, והוא מיועד ללומדי תנ”ך, לאוהבי תנ”ך, ולחובבי ספר ותרבות.

יעל ליבוביץ תכתוב על ספר עזרא. יעל היא מרצה חדשנית ודינמית, שמלמדת תנ”ך במתן ובבתי מדרש נוספים.

עזרא: מהפכה בהפוכה הספר יבחן את האסטרטגיות המהפכניות של ההנהגה היהודית בראשית תקופת בית שני, בזמן שהתמודדו עם האתגר חסר התקדים של חידוש עולם שאבד במרחב חדש לחלוטין.

ד”ר מירב סויסה תכתוב מדריך לקריאה ספרותית-פילוסופית של התלמוד. למירב דוקטורט בתלמוד והיא ראש מדרשת שיח השדה.

תלמוד וסודו – הלכה ומשמעותה בסוגיות התלמוד הספר יציג גישה ספרותית כוללת ללימוד של התלמוד הבבלי, מנקודת מבט הרואה את התלמוד כיצירה ספרותית, שהתכנים שלה באים לידי ביטוי לא רק ברובד המפורש של הסוגיות, אלא גם ברובדי העיצוב והעריכה של הסוגיות. גישה זו תעלה מתוך בחינה וניתוח ספרותי של מגוון סוגיות פתיחה וסוגיות הלכתיות בתלמוד. מנקודת מבט זו, ינסה הספר לעמוד על מושגי היסוד העומדים בתשתיתה של הסוגיה, ומתוך כך על המשמעות הרעיונית של הנושאים הנידונים בתלמוד.

ד”ר עדינה שטרנברג תכתוב ספר רב-תחומי על מועדי השנה והמקדש מנקודת המבט של התנ”ך והמשנה. לעדינה דוקטורט בתלמוד, והיא לומדת בתכנית ‘הלכתא’ – התכנית ללימודי הלכה גבוהים במתן ירושלים. היא מלמדת במתן ובבתי מדרש נוספים.

ימי מועד ואהל מועד ספר בין-תחומי שמטרתו לעיין ברעיונות של המועדים ופרטיהם, מתוך חזרה למקורות – מחוקי התורה, דרך סיפורי הנביאים, מפרטי הדינים ועד העיצוב הספרותי במשנה, ומסוגיות הגמרא ועד פירושי הראשונים.