תרומות

אנו מזמינים אתכם להיות שותפי אמת ולסייע במפעל החשוב של מתן, בהבאת התורה לכל בית יהודי בארץ ובעולם. הודות לכם, תורמים נכבדים, מתן יכול להציע מגוון תכניות לימוד, שיעורים מפי מרצים מהשורה הראשונה, ויזימת כנסים מיוחדים.

תודה על תרומתך

הנך מועבר למסך הזנת פרטי תשלום

loadingהתרומה למתן מוכרת לצרכי מס בישראל, ארה"ב, קנדה ובריטניה

לשליחת צ'ק

ישראל

מרכז תורני לנשים
ת.ד. 8039, ירושלים, 9108001

ארה”ב

American Friends of Matan
POB 40, Pomona
NY 10970-0040

קנדה

Mizrachi Organization
of Canada
4600Bathurst St. #316
Toronto, ON M2R 3V2
Please Indicate That The Check Is For Matan

אנגליה

British Friends of Matan
C/O Deborah Flora Meyer
10Queens Way, Hendon
London NW42TN