אירועים

יום שני | כ’ באב | 10.8 | 20:15
מתן
יום שישי | ר"ח אלול | 8:30
מתן השרון
י"ג - כ"ז באלול | 2-16.9
מתן זום תשפ”א
פתיחה אחרי החגים | 20:00
מתן השרון
מחזור א' | י״ח באלול | 7.9.20
מתן ירושלים
החל מתשרי תשפ"א
מתן השרון

מתן לקראת תשפ”א

תכניות בית מדרש

תשרי תשפ"א
מתן ירושלים