אירועים וסדרות

ראשון | ו׳ בתשרי | 12.9 | 9:00
מתן ירושלים
יום ראשון - חמישי | כ"א - כ"ה באלול | 29.8-2.9 | 9:00
מתן ירושלים
יום ראשון – שלישי | ו'-ח' בתשרי | 12-14.9
מתן השרון
יום ראשון | ו' בתשרי | 12.45 | 16:00
מתן השרון
יום חמישי | ג' בתשרי | 9.9 | 21:30
מתן השרון
ימי שני | החל מ-י”א בכסלו | 15.11 | 20:30
מתן השרון
ימי שלישי | החל מ-י”ג בחשון | 19.10 | 20:30
מתן השרון