אירועים

מתן לקראת תשפ”א

תכניות בית מדרש

תשרי תשפ"א
מתן ירושלים
יום ראשון | ד' בניסן | 29.3 | 9:00
מתן

מחורבן לבניין | פרקי שיבת ציון

פרקי שיבת ציון | הרב ד"ר בני לאו

ימי שלישי | שמונה מפגשים | החל מ- ז' בחשוון
מתן השרון