אירועים וסדרות

יום חמישי | ח' בתשרי | 14.9 | 8:20
מתן חשמונאים
יום ראשון | כ' בתשרי | 26.9 | 20:00
מתן השרון
יום ראשון – שלישי | ו'-ח' בתשרי | 12-14.9
מתן השרון
ימי שני | החל מ-י”א בכסלו | 15.11 | 20:30
מתן השרון
ימי שלישי | החל מ-י”ג בחשון | 19.10 | 20:30
מתן השרון
ימי רביעי 20:00-22:30 | מתחילים אחרי החגים
מתן בית שמש