אירועים

אלול- תשרי
מתן בית שמש

בין כסה לעשור

ערב לימוד

יום ראשון | ז' בתשרי תשע"ט | 16.9.18
מתן השרון
מוצ"ש | כ' בתשרי | 29.9
מתן השרון

בין כסה לעשור

יום עיון

יום ראשון | ז' בתשרי תשע"ט | 16.9.18
מתן ירושלים