אירועים

יום חמישי | ט' באב | 11:00
מתן בית שמש
יום שלישי | ז' באב | 28.7 | 19:30
מתן השרון
החל מיום שני | י"ג באב | 3.8 | 20:00
מתן השרון
יום שלישי | י"ד באב | 4.8 | 20:00
מתן השרון
מחזור א' | י״ח באלול | 7.9.20
מתן ירושלים
החל מ-ד' בתמוז | 25.6
מתן בית שמש
החל מתשרי תשפ"א
מתן השרון
י"ג - כ"ו באלול | 2-15.9
מתן ירושלים

מתן לקראת תשפ”א

תכניות בית מדרש

תשרי תשפ"א
מתן ירושלים