בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל - מתן - מכון תורני לנשים

בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל

event_image
ירושלים

ימי ראשון | ט' באדר א' - י"ד בסיוון | 18.2-20.6

10:20-11:35 זום . ירושלים - רח' רשב"ג 30, ירושלים

information_image