דרכה של גילה

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
מתן בית שמש

בית כנסת אוהל יונה מנחם, רחוב שבטי ישראל 17 בית שמש


בקרוב בסניף מתן בית שמש

מתן בית שמש