ההלכה בתמורות הזמן - מתן - מכון תורני לנשים

ההלכה בתמורות הזמן

event_image
השרון

שבת | י', כ"ד בתמוז | 9,23.7

17:30- רח' הפלמ"ח 4, רעננה

information_image