הושענא למען לימודך

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
זמנים
יום חמישי | כ' בתשרי | 8.10
בשעה 19:30

מתן השרון

ע"ש מינדי גרינברג
רח' הפלמ"ח 4 , רעננה

האירוע יתקיים באמצעות zoom

בקרוב בסניף מתן השרון