חירות מוסרית וזהות לאומית: סיפור היציאה ממצרים - מתן - מכון תורני לנשים

חירות מוסרית וזהות לאומית: סיפור היציאה ממצרים

event_image
השרון

ימי שני | י"ז באדר א' - י"ט באייר | 26.2-27.5

20:30-21:30 זום רק בזום

information_image