"חשק נטיעת אילנות" - מתן - מכון תורני לנשים

“חשק נטיעת אילנות”

event_image
ירושלים

יום שני | כ"ב בשבט | 13.2

20:30-22:00 . ירושלים - רח' רשב"ג 30, ירושלים

information_image