יום עיון לקראת פּורים במתן

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
זמנים
יום שלישי | י"א באדר | 23.2
בשעה 9:00

מתן זום תשפא
בקרוב בסניף מתן זום תשפא