מחלוקות יסודיות בספרות חז”ל

בספרות חז”ל ישנן מחלוקות שעוסקות בעניינים של התנהלות, ויש אחרות שנוגעות לעניינים עקרוניים ומהותיים. בקורס נתמקד בסוג השני. נכיר את הדמויות השותפות לכל מחלוקת ונצלול לעומקי המחשבה והרעיון מאחורי כל מחלוקת. בין הנושאים שיעלו בקורס: ר’ אלעזר ור’ אליעזר ביחס שבין מסורת לחידוש; הלל ושמאי ביחס שבין הלכה אובייקטיבית לסובייקטיבית; צדוקים ופרושים ביחס לטהרה; ר’ עקיבא ור’ ישמעאל ביחס לשיטת הלימוד מהתורה, ועוד.

המשך לקרוא צמצם טקסט

מערכת התכנית

עלות: ש"ח הוסף לסל נוסף לסל
ר' יהודה ור' שמעון והמחלוקת על כוונה ומעשה
הרב אילעאי עופרן
י"ג בחשון | 19.10 | 20:30
ר' אלעזר ור' אליעזר והמחלוקת בין מסורת לחידוש
הרב אילעאי עופרן
ה' בכסלו | 9.11 | 20:30
הלל ושמאי והמחלוקת על הלכה אובייקטיבית לסובייקטיבית
הרב אילעאי עופרן
י' בטבת | 14.12 | 20:30
הלל ושמאי והמחלוקת לגבי קודש וחול
הרב אילעאי עופרן
ט' בשבט | 11.1 | 20:30
צדוקים ופרושים והמחלוקת על הטהרה
הרב אילעאי עופרן
ל' בשבט | 1.2 | 20:30
ר' ישמעאל ור' שמעון והמחלוקת לגבי תורה ועבודה
הרב אילעאי עופרן
ה' באדר ב' | 8.3 | 20:30
אביי ורבא והמחלוקת לגבי עוברי עבירות
הרב אילעאי עופרן
ד' בניסן | 5.4 | 20:30
ריש לקיש ור' יוחנן והמחלוקת לגבי חוזרים בתשובה
הרב אילעאי עופרן
ט' באייר | 10.5 | 20:30
להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
זמנים
ימי שלישי | החל מ-י”ג בחשון | 19.10
בשעה 20:30
8 מפגשים

מתן השרון

ע"ש מינדי גרינברג
רח' הפלמ"ח 4 , רעננה

במתן השרון ובזום
עלות: 280 ש"ח
הרשמה לתכנית

בקרוב בסניף מתן השרון