מסיבת חומש - מתן - מכון תורני לנשים

מסיבת חומש

event_image
ירושלים

יום שלישי | י"ט בכסלו - כ' בתמוז | 13.12-9.7

20:00-21:30 זום . ירושלים - רח' רשב"ג 30, ירושלים

information_image