מצוות התלויות בארץ ומעמד השנה השמינית של השמיטה - מתן - מכון תורני לנשים

מצוות התלויות בארץ ומעמד השנה השמינית של השמיטה

event_image
ירושלים

ימי רביעי | כ"ב בחשוון-ו' בכסלו | 16.11-30.11

20:30-22:00 זום | רק בזום

information_image