פרקי נבואה לדורנו - מתן - מכון תורני לנשים

פרקי נבואה לדורנו

event_image
השרון

שבת אחת לשבועיים | כ"ג בסיוון - ו' באב | 29.6-10.8

17:30-18:30 בבית כנסת משכן אורי רחוב בילו 15,רעננה

information_image