תפילת ר”ח אלול לנשים בזום

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
זמנים
יום שישי | ר"ח אלול
בשעה 8:30

מתן השרון

ע"ש מינדי גרינברג
רח' הפלמ"ח 4 , רעננה

התפילה תתקיים באמצעות zoom

בקרוב בסניף מתן השרון