אירועים

יום חמישי | ליל שבועות | 23:00
מתן השרון
יום חמישי | ערב שבועות | 17:00
מתן השרון
י"ג - י"ז בתמוז | 5-9.7
מתן השרון
כ' - כ"ד בתמוז | 12-16.7
מתן השרון
שלושה מפגשים החל מ- י' בסיון 2.6 | 20:30
מתן השרון
החל מתשרי תשפ"א
מתן השרון
החל מיום שני | ט' בסיון | 1.6 | 20:00
מתן השרון

מחורבן לבניין | פרקי שיבת ציון

פרקי שיבת ציון | הרב ד"ר בני לאו

ימי שלישי | שמונה מפגשים | החל מ- ז' בחשוון
מתן השרון