אירועים

יום שלישי | ז' באב | 28.7 | 19:30
מתן השרון
החל מיום שני | י"ג באב | 3.8 | 20:00
מתן השרון
יום שלישי | י"ד באב | 4.8 | 20:00
מתן השרון
החל מתשרי תשפ"א
מתן השרון