אירועים וסדרות

יום רביעי | כ"ט בסיון | 9.6 | 19:00
מתן השרון
ימי שלישי | החל מ-י"ט בתמוז | 29.6 | 9:00
מתן השרון