אירועים

יום חמישי | כ' בתשרי | 8.10 | 19:30
מתן השרון
פתיחה אחרי החגים | 20:00
מתן השרון