EN

מקימים בית קבע למתן בבית שמש

מתן בית שמש הוא מרכז תורני ללימודי יהדות לנשים ולנערות שפעיל בבית שמש כבר יותר מ18- שנה.

במשך שנים רבות ניהלה ד"ר דודי טובין ז"ל את מתן בית שמש יחד עם הרבנית ד"ר אביגיל ראק ז"ל, שתיהן היו מורות תורה אהובות ונערצות.

במשך שנים רבות ניהלה ד"ר דודי טובין ז"ל את מתן בית שמש יחד עם הרבנית ד"ר אביגיל ראק ז"ל, שתיהן היו מורות תורה אהובות ונערצות.

בחיפוש אחר מקום חם ומזמין בו יוכלו ללמוד תורה ולהכין שיעורים, דודי ואביגיל דיברו על הצורך בבית מדרש לנשים- בית קבע למתן בבית שמש. החזון שלהם מתממש כעת.


הקמת בית מדרש של מתן בית שמש למען הנצחת זכרן האהוב ולכבוד תורתן של אביגיל ודודי גם יסייע בעיצוב נוף לימוד התורה של נשים בבית שמש לדורות הבאים.

הקדשות:

הקדשת הבניין יעודכן בהמשך
בית מדרש שמור שמור
כיתות לימוד (2)* שמור שמור
ספרייה ומרפסת שמור שמור
לובי 199,800 ש"ח
מטבחון ומרפסת 133,200 ש"ח
גינה 133,200 ש"ח
חלון ויטראז' (12)* 92,500 ש"ח
מזוזה - דלת קדמית שמור שמור
מזוזה - כיתה (2)* 44,400 ש"ח
מזוזות נוספות (8)* 18,000 ש"ח
מיטיב 133,200 ש"ח
בונה 66,600 ש"ח
פטרון 37,000 ש"ח
מושב בבית המדרש - (100)* 3,700 ש"ח
לתרומה לחצו כאן