חזרה למתן מקוון

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו

הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון

הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון