אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו

הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון

הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון

הרב אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון