חזרה למתן מקוון

בין מנהג המקום למנהג אבות

אילת סג"ל

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
אילת סג

אילת סג"ל