גלות יוון בארץ ישראל - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

גלות יוון בארץ ישראל

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

מלמד מחשבת ישראל - הלכה, למדנות וקבלה, חסידות וקבלה במתן. מוסמך לרבנות, ישיבת בריסק. מלמד במרכז יאיר ע"ש מניטו ועורך ובמאי סרטים בטלוויזיה הצרפתית.