”האר פניך ונושעה" – מזמור פ' בתהלים וסיפור הארת המנורה בימי החנוכה - מתן - מכון תורני לנשים
חזרה למתן מקוון

”האר פניך ונושעה” – מזמור פ’ בתהלים וסיפור הארת המנורה בימי החנוכה

הרב ד"ר בני לאו

הרב ד

הרב ד"ר בני לאו

ראש מיזם 929 - תנ"ך ביחד ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.