המלך לא דן ולא דנין אותו - לימוד סוגיה במסכת סנהדרין - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

המלך לא דן ולא דנין אותו – לימוד סוגיה במסכת סנהדרין

הרב אביה הכהן, הרבנית חנה גודינגר והשופטת בדימוס עיריה מרדכי

הרב אביה הכהן, הרבנית חנה גודינגר והשופטת בדימוס עיריה מרדכי

הרב אביה הכהן, הרבנית חנה גודינגר והשופטת בדימוס עיריה מרדכי