חגיגות הפסח בתנ"ך - זהות דתית ולאומית - מתן - מכון תורני לנשים
מתן השרון
ע"ש מינדי גרינברג
חזרה למתן מקוון

חגיגות הפסח בתנ”ך – זהות דתית ולאומית

הרב ד"ר בני לאו

הרב ד

הרב ד"ר בני לאו

ראש מיזם 929 - תנ"ך ביחד ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.