יוסף ואחיו - ערב לימוד עם פרופסור סימון - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

יוסף ואחיו – ערב לימוד עם פרופסור סימון

פרופסור אוריאל סימון

פרופסור אוריאל סימון

פרופסור אוריאל סימון