מהו ספר לפי מוריס בלאנשו, עמנואל לוינס וזא’ק דרדה מול מניטו - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

מהו ספר לפי מוריס בלאנשו, עמנואל לוינס וזא’ק דרדה מול מניטו

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

מלמד מחשבת ישראל - הלכה, למדנות וקבלה, חסידות וקבלה במתן. מוסמך לרבנות, ישיבת בריסק. מלמד במרכז יאיר ע"ש מניטו ועורך ובמאי סרטים בטלוויזיה הצרפתית.