מעשה בתו של יוחנן כהן גדול - חכמה עם תעוזה - מתן - מכון תורני לנשים
חזרה למתן מקוון

מעשה בתו של יוחנן כהן גדול – חכמה עם תעוזה

ד"ר אילה פרידמן

ד

ד"ר אילה פרידמן

ד"ר אילה פרידמן בוגרת תוכנית תנ"ך מוגבר במת"ן תואר שני במקרא ופרשנות מאונ' חיפה דוקטור לפילוסופיה - מהמחלקה לספרות עם ישראל בבר אילן בתחום הסיפור הדרשני מלמדת תנ"ך ומדרש במת"ן השרון ובמכללות להכשרת מורים