פרשת ויחי - התיקון הגדול - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

פרשת ויחי – התיקון הגדול

הרב אביה הכהן

הרב אביה הכהן

הרב אביה הכהן

מלמד גמרא, תנ"ך וחסידות, בבית המדרש הרב-תחומי במתן. מרצה בישיבות ובמוסדות לימוד גבוהים. בעל תואר שני במקרא ובמחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית. כתב מספר ספרים - 'תפילה לאל חי' (תשס"ח) על מזמורי תהלים, 'הבורחים אלי תרשיש' (תשע"ד) על ספר יונה, 'פני אדם' (תשס"ה) על ספר במדבר, 'לפני ה' יראה' (תשס"ה) על מסכת חגיגה.