ירושלים של מעלה וירושלים של מטה וקדושת מדינת ישראל - מתן - מכון תורני לנשים
מתן ירושלים
חזרה למתן מקוון

ירושלים של מעלה וירושלים של מטה וקדושת מדינת ישראל

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

הרב מרק קוזבסקי

מלמד מחשבת ישראל - הלכה, למדנות וקבלה, חסידות וקבלה במתן. מוסמך לרבנות, ישיבת בריסק. מלמד במרכז יאיר ע"ש מניטו ועורך ובמאי סרטים בטלוויזיה הצרפתית.