פֻּשׁ_שבוע לחג הסוכות - מתן - מכון תורני לנשים
מתן
חזרה למתן מקוון

פֻּשׁ_שבוע לחג הסוכות

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

די ברור שכשבני ישראל הלכו במדבר הם ישבו באהלים. כך אומר בלעם “מה טובו אהליך יעקב”. אז מתי ה’ הושיב את בני ישראל בסוכות?
שתי דעות עיקריות מופיעות בדברי חז”ל. המוכרת יותר היא שמדובר על ענני הכבוד שליוו את בני ישראל במדבר. דעה נוספת היא שהסוכות הללו היו סוכות ממש בהם פגשו (או בנו) בתחנה הראשונה אליה הגיעו אחרי היציאה ממצרים “ויסעו מרעמסס סוכותה”.
לפי ההסבר הראשון מדובר על סוכה עוטפת ומגוננת, ולפי השני, סוכת ארעי באמצע הדרך. סוכה שריח של חופש וחרדת הדרך מתערבבים בה.
הסבר נוסף רמוז במדרש חז”ל נוסף הלומד את גובה הסוכה המינימלי מהכרובים שהיו “סוככים בכנפיהם” על ארון הקודש. לפי ההסבר הרמוז כאן, הסוכה היא זכר לשכינת ה’ קרובה ואינטימית שחווינו במדבר.
כשנשב בסוכות בחג הקרוב נוכל להיזכר בקשיי הדרך שליוו את היציאה המשמחת ממצרים, את הדאגה הא-להית המגוננת שבדרך. ונוכל גם להיזכר בערגה בתקופה של גילוי שכינה וקירבת א-להים.

הרבנית ד

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

בעלת תואר ראשון במקרא מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי בתלמוד מאוניברסיטת בר-אילן. בוגרת לינדנבאום, מגדל עז, חברותא, ותוכנית כתבוני והמכון התלמודי העיוני של מתן. מלמדת במתן ובמכללות אורות ואפרתה תנ"ך ותושב"ע. אמא לחמישה וגרה באדם (גבע בנימין)