פֻּשׁ_שבוע לפרשת ואתחנן - מתן - מכון תורני לנשים
מתן
חזרה למתן מקוון

פֻּשׁ_שבוע לפרשת ואתחנן

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

אין כמו פרשת ואתחנן להדגיש את האנושיות של בני אדם. משה מתחנן להיכנס לארץ למרות שה’ כבר אמר לו שלא יוכל. אך אנושי הוא שירצה לראות את הארץ הטובה שה’ הבטיח לבני ישראל, והוא נדרש למאמץ על-אנושי לקבל את החלטת ה’ שתפקידו בעולם נגמר, ומישהו אחר יכניס את ישראל לארץ.
מתוך הבנה נוספת של אנושיות האדם, משה מעניק לבני ישראל כלים להתמודד עם האתגרים שעמם יפגשו בארץ. לפעמים, כשאנחנו בתוך חוויה עוצמתית וחזקה, אנחנו משוכנעים שהדבר הזה ילווה אותנו תמיד. כמה פעמים אנחנו שומעים: “את זה אני לא אשכח בחיים!”. ואכן, אנחנו נוצרים בזכרוננו אירועים רבים. אבל החדות שלהם והפרשנות שלהם משתנה עם הזמן ועם הצטברות חוויות נוספות. משה נותן כלים להתמודד עם השכחה הזאת ועם הפרשנות המחודשת של האירועים.
אחרי איזכור עשרת הדברות, משה מדגיש לא רק את התכנים אלא גם את החוויה ואת משמעותה – ראינו דברים, חווינו דברים, אבל הם לא היו בעלי דמות ותמונה. חוויית הקושי עם ההתגלות הגלויה היא זו שהולידה את הבקשה למתווך שיעביר לנו את דבר ה’, בלי לשמוע את ה’ ישירות. לימים, כשירצו מפגש ישיר עם ה’, או חלילה תיווך באמצעות פסל או תמונה, הפרשנות הזאת של מעמד הר סיני ובקשת ה’ בעקבותיה, יעמדו לנגד עינינו.
בנוסף, משה מעניק לעם ישראל כלים כיצד לזכור את המסר המרכזי שה’ א-להינו ה’ אחד. נשנן את המסר לעצמנו ולבנינו, נקשור אותו עלינו, נכתוב אותו על הבתים שלנו. אם לא נדאג להזכיר לעצמנו את מה שחשוב לנו, אם לא נעשה לעצמנו תזכורות, דברים יעלמו בשטף החיים וברצף החוויות החדשות.
היותינו אנושיים היא עובדה. השאלה החשובה בחיים בכלל, ובחיים הדתיים בפרט, היא איך להתמודד עם האנושיות הזו, איך לדאוג לשמור את הערכים שלנו גם בפוקוס וגם בדיוק של הדברים, זהו האתגר, ומשה רבינו מתחיל עם פתרונות. לצד זאת, הוא לא שוכח גם לתת חיזוקים חיוביים: “ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה’ לאבותיך”. גם את זה אנחנו צריכים.

הרבנית ד

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

בעלת תואר ראשון במקרא מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי בתלמוד מאוניברסיטת בר-אילן. בוגרת לינדנבאום, מגדל עז, חברותא, ותוכנית כתבוני והמכון התלמודי העיוני של מתן. מלמדת במתן ובמכללות אורות ואפרתה תנ"ך ותושב"ע. אמא לחמישה וגרה באדם (גבע בנימין)