פֻּשׁ_שבוע לפרשת וישב - מתן - מכון תורני לנשים
מתן
חזרה למתן מקוון

פֻּשׁ_שבוע לפרשת וישב

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

בתנ”ך יש לא מעט חולמי חלומות סמליים (בניגוד לחלומות נבואיים שבהם ה’ פשוט מתגלה ומדבר): יוסף, שר האופים ושר המשקים, פרעה, נבוכדנצר ודניאל. בעולם העתיק יש עוד תיאורים של חלומות מהסוג הזה (כמו בעלילות גלגמש וכו’). המאפיין המעניין של החלומות הללו, במיוחד בתנ”ך, הוא ההופעה בזוגות. ליוסף חלום כפול, לפרעה חלום כפול, שר האופים ושר המשקים חולקים ביניהם חלום כפול (אותו רעיון, באותו לילה, אצל שני אנשים שונים), וכן נבוכדנצר ודניאל.
מה פשר החלום הכפול? לכאורה יוסף יענה על כך בעוד כמה פרקים: “כי נכון הדבר מעם הא-להים וממהר הא-להים לעשותו”. כך גם במזרח הקדום הכפילות העידה על אמיתות החלום.
אבל איך יוסף לומד מהחלום הכפול על המהירות, הרי החלומות שלו לא מיהרו להתגשם? אולי זה בגלל שלפרעה הם התגלו באותו לילה, בעוד שהחלומות של יוסף נפרדים. ואולי יש הסבר אחר.
אם נסתכל בשאר התנ”ך, נראה שלא רק חלומות באים בכפולות. גם מעשים סמליים (מקל שקד וסיר נפוח, שני דודאי תאנים – שני אלו אצל ירמיהו) וגם נסים (המטה שהופך לנחש והיד המצורעת אצל משה, הגיזה הרטובה והגיזה היבשה אצל גדעון). אצל עמוס וזכריה יש גם זוגות ורביעיות של מראות נבואה. אולי נדרשים אותות או מעשים או חלומות כפולים כי המסר הא-להי בא בהדרגה – וכל חלום או מעשה בא להוסיף על קודמו.
החלום הראשון של פרעה – כי נכון הדבר, והחלום השני – שמעיד על המהירות. לפי הרמב”ן, יוסף עצמו לומד מהחלום השני גם את האופן. החלום הראשון העיד על הרעב הממשמש ואילו החלום השני על הפתרון דרך התבואה. החלום השני גם העיד שהזמן מתחיל מיד (וצריך לנצל את שבע השנים הללו) ולא בעוד שבע שנים.
ומה בחלום של יוסף? בחלום הראשון הוא למד את העקרון – האחים שלו יהיו כפופים לו בשביל אוכל. החלום השני – לימד את המתי, אך כנראה לקח המון זמן לגלות את ההסבר. נראה שרק אחרי שיוסף הבין מהחלומות של שר האופים ושר המשקים שמספר בחלום מסמל זמן (שהוא קישר בגלל יום ההולדת המתקרב של פרעה), הוא הבין שגם החלום שלו לימד אותו זמן (כך שמעתי מהרב אמנון בזק ואחרים). ומה יכול לסמן זמן יותר מאשר שמש, ירח וכוכבים?
בחלום הראשון אין מספר. לא ברור כמה אחים משתחווים לו, ולא סתם זה לא כתוב. השמש, הירח והכוכבים לא סימלו את משפחת יעקב, כפי שהבינו כולם (בטעות) אלא כמה זמן זה יקח.
כאן יש הסבר למדרש שיוסף “דחה את הקץ”. אילו לא היה מבקש משר המשקים הוא היה יוצא מהבור מיד, אך הקץ נדחה בשנתיים. שכן, יש שתי אפשרויות להבין את החלום – 11 כוכבים הם 11 שנים, או 13 גרמי שמים שהם 13 שנים. עברו בדיוק 13 שנים לפני שיוסף עלה לגדולה לפני פרעה והפך להיות שר האוצר (מה שיאפשר את קיום התלות של אחיו בו). אלו לא היה דוחק את הקץ, המספר ה”נחשב” היה 11.
בכל אופן, יוסף מבין כנראה שהקב”ה מגלה את תכניותיו לאדם בשלב ראשון, ובשלב השני מוסיף עוד מידע – זמן, אופן וכו’. המסר הא-להי לא יבוא בבת אחת, אלא כדרכם של מסרים מורכבים, שעוברים דרך מדיה מורכבת, הוא יבוא בהדרגה ובשלבים, לצורך מחשבה, הבנה ועיכול.

הרבנית ד

הרבנית ד"ר עדינה שטרנברג

בעלת תואר ראשון במקרא מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי בתלמוד מאוניברסיטת בר-אילן. בוגרת לינדנבאום, מגדל עז, חברותא, ותוכנית כתבוני והמכון התלמודי העיוני של מתן. מלמדת במתן ובמכללות אורות ואפרתה תנ"ך ותושב"ע. אמא לחמישה וגרה באדם (גבע בנימין)