פרשת ויקהל פקודי - מתן - מכון תורני לנשים
מתן השרון
ע"ש מינדי גרינברג
חזרה למתן מקוון

פרשת ויקהל פקודי

הרב יהודה גלעד

הרב יהודה גלעד

הרב יהודה גלעד