קריאת מגילה - ברכה אחרונה - מתן - מכון תורני לנשים
חזרה למתן מקוון

קריאת מגילה – ברכה אחרונה

גבי סיקורה

גבי סיקורה

גבי סיקורה