חזרה למתן מקוון

קריאת מגילה – ברכה אחרונה

גבי סיקורה

להורדה והדפסה:
הורדה הדפסה
גבי סיקורה

גבי סיקורה