קריאת מגילה - ברכות ראשונות - מתן - מכון תורני לנשים
חזרה למתן מקוון

קריאת מגילה – ברכות ראשונות

גבי סיקורה

גבי סיקורה

גבי סיקורה