שלושת המהפכות ההגותיות שעיצבו את פני היהדות - מתן - מכון תורני לנשים
מתן השרון
ע"ש מינדי גרינברג
חזרה למתן מקוון

שלושת המהפכות ההגותיות שעיצבו את פני היהדות

ד"ר מיכה גודמן

ד

ד"ר מיכה גודמן